Niedzielna Analiza Techniczna – tydzień 6. 2014

Miniony tydzień upłynął pod znakiem solidnego kontrataku strony popytowej. Indeks WIG30 podskoczył o 69,59 pkt., czyli 2,8%, a kontrakty terminowe na WIG20 o 63 pkt., co przekłada się na 2,67% wzrost. Czyżby zatem byki przeszły do trwałej kontrofensywy?

Na początek przyjrzyjmy się indeksowi WIG30, spójrzmy na wykres:

Analiza techniczna i prognozy dla WIG30, 9 luty 2014
Analiza techniczna i prognozy dla WIG30; Notowania dzienne; Lipiec 2011 – luty 2014; Źródło: stooq.pl

W przeciągu tygodnia inwestorom giełdowym udało się przebić ponad ważny opór, jakim była psychologiczna wartość 2500 pkt. oraz przesunąć linię frontu w rejony kolejnego. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że poziom 2570 pkt., bo o nim mowa, stanowi teraz najważniejszą barierę z punktu widzenia krótkoterminowego trendu. Dynamiczne wybicie ponad tę wartość otworzy nam drogę w kierunku przynajmniej 2650 pkt. Warto zauważyć, że w ostatnich dniach zaczął się zwiększać wolumen, co wzmacnia tezę o kontynuacji odbicia.

Najbliższym wsparciem jest psychologiczna wartość 2500 pkt., a najważniejszym 2400 pkt.

Sprawdźmy teraz, jak rozwija się sytuacja na rynku kontraktów terminowych na WIG20:

Analiza techniczna i prognozy dla kontraktów terminowych na WIG20
Analiza techniczna i prognozy dla kontraktów terminowych na WIG20; Notowania dzienne; Maj 2013 – luty 2014; Źródło: stooq.pl

Wspomniana w zeszłotygodniowej analizie technicznej kontraktów terminowych na WIG20 formacja młotka zadziałała. Popyt kontynuował marsz w kierunku północnym, zdobywając w imponującym stylu ważny opór, jakim była wartość 2400 pkt. Teraz na jego drodze stoi już tylko poziom 2460 pkt. Wybicie się ponad tę wartość powinno przyspieszyć marsz w kierunku psychologicznej wartości 2500 pkt.

Najbliższym wsparciem jest okrągła wartość 2400 pkt., a kolejnym 2340 pkt.

Dodaj komentarz