Literatura

Ciągle w budowie 😉 Szersze opisy oraz krótkie recenzje wymienionych i kolejnych książek pojawią się niebawem. Proszę o cierpliwość 🙂

Na początek przygody z analizą techniczną proponuję klasykę gatunku, czyli „Analiza techniczna rynków finansowych” Johna Murphy. Równoległą może być książka „Analiza techniczna rynków terminowych” Jacka Schwagera. O tych dwóch książkach i wiedzy w nich zawartej można później jednak zapomnieć, gdyż do bardziej poważnego inwestowania się nie nadają. Jest w nich sporo błędów i nieścisłości…  Niemniej na początek są bardzo dobre, jako wprowadzenie do AT i zagadnień z nią związanych.

Po ich lekturze będziecie mogli śmiało stwierdzić, które narzędzia analizy bardziej Wam odpowiadają i za literaturą im poświęconej powinniście się rozejrzeć. Na kolejne uderzenie mogę zasugerować (elementy tej teorii wykorzystuję w codziennych inwestycjach) „Teorię fal Elliotta” Roberta Prechtera. Jest to książka dość ciężka, ale na pewno jej lektura przyniesie wymierne korzyści. Świetnym uzupełnieniem będzie książka „Liczby Fibonacciego” na giełdzie Roberta Fischera.

Polecam także:
– Strategie inwestycyjne o wysokim prawdopodobieństwie sukcesu – Robert Miner
– Geometrie Fibonacciego – Paweł Danielewicz
– Podstawy AT – Martin Pring
– Inwestycje – Krzysztof Jajuga (akademicki podręcznik poświęcony niemalże wszystkim rodzajom instrumentów finansowych)
Wypłaty dla akcjonariuszy a wycena akcji na rynku kapitałowym – Bożena Horbaczewska – bardzo ciekawa lektura, poruszająca aspekty nieco mniej „techniczne”, ale również istotne z punktu widzenia odpowiedzialnego inwestowania. W książce znajdują się szeroko opisane zagadnienia, dotyczące dywidend, skupu akcji własnych i innych metod wypłat zysku. Typowy „must have” dla inwestorów, którzy traktują inwestowanie na poważnie 🙂

Polecam również odwiedzenie działu edukacyjnego na moim blogu:)