Jak zarządzać kapitałem na rynkach finansowych?

Bardzo często, świadomie bądź nie, wielu inwestorów giełdowych i forex traderów pomija ten element. Jest to bardzo niebezpieczne, gdyż bez niego nie stworzymy dobrego systemu i nie będziemy w stanie odnieść sukcesu na rynku. O czym mowa? O zarządzaniu kapitałem! Wielu o nim słyszało, ale już niewielu wykorzystuje. Czym jest i jak wykorzystywać jego dobrodziejstwa? Zapraszam do lektury!

Dobry trader lub inwestor, czyli kto?

Kim tak naprawdę jest dobry inwestor albo dobry trader? Czy jest nim osoba, która w różnego rodzaju konkursach forexowych wypracowuje w miesiąc kilka tysięcy procent? Zdecydowanie nie! Dlaczego? Choćby z tego powodu, że znaczna większość tego typu konkursów przeprowadzana jest na rachunkach demo, a zatem o żadnym racjonalnym inwestowaniu nie możemy tutaj mówić. A może najlepszym traderem jest sąsiad, który powiedział, że zarobił w przeciągu roku tysiąc procent? Również nie! Najlepszych traderów i inwestorów giełdowych łączy jedna, ale za to szalenie istotna rzecz. Mam tutaj na myśli powtarzalność zysków, które wbrew powszechnej opinii wcale nie muszą być porażające. Wielu z nich nie osiąga w skali roku stopy zwrotu większej niż 100 procent. Ba! Znaczna ich część oscyluje w przedziale 50-100% rok rocznie (sic!). Niemniej właśnie ta powtarzalność wyników czyni ich najlepszymi.

Jaki błąd popełniają początkujący traderzy?

Przede wszystkim jest to szukanie okazji do zajęcia pozycji na siłę. Niedoświadczeni gracze często poruszają się na rynku na zasadzie „dawno nie grałem, to dzisiaj sobie otworzę jakąś pozycję”, albo „spadam w rankingu, to może zainwestuję”. Wytrawni gracze nie działają w ten sposób. Doświadczeni inwestorzy i traderzy cierpliwie czekają na sygnał, który wygeneruje im ich system gry. Są w stanie czekać na sygnał dzień, tydzień, dwa tygodnie, a nawet jeszcze dłużej, byle tylko nie wejść w rynek w złym miejscu. Początkujący inwestorzy, nawet inwestorzy giełdowi, często cechują się nadaktywnością i chciwością. Chcą zajmować bardzo szybko, bardzo dużo pozycji, żeby zarobić jak najszybciej i jak najwięcej. Rynek finansowy nie lubi i nie toleruje takiego zachowania. Rynek lubi pokorę. Dlatego jeżeli zamierzamy inwestowanie traktować poważnie, to powinniśmy wówczas podchodzić do rynku z należytym mu szacunkiem. Sam Warren Buffett, który przez wiele osób uznawany jest za najlepszego inwestora na świecie, stwierdził kiedyś, że „giełda jest miejscem transferu pieniędzy od aktywnych do cierpliwych”. Zatem profesjonalny inwestor musi być cierpliwy i musi szanować rynek. W przeciwnym wypadku będzie skazany na porażkę.

Jak zarządzać kapitałem na rynku forex?

Bardzo ważne w zarabianiu pieniędzy, w szczególności na rynku forex, jest zarządzanie kapitałem. Jak już wspomniałem wcześniej, to właśnie ten element odróżnia wytrawnych graczy od początkujących. Na czym polega zatem sekret? Przede wszystkim profesjonalny inwestor zawsze ustawia zlecenia obronne typu stop loss. Niezwykle istotne jest to, że robi to w ściśle określony sposób. Nie ryzykuje bowiem nigdy więcej niż jakiś niewielki ułamek całego swojego portfela przeznaczonego na inwestowanie na rynku forex. Na ogół wielkość ta waha się w przedziale od 3 do 10%. Na tym jednak nie koniec. Mianowicie zawodowy inwestor nigdy nie angażuje w jedną transakcję całości swojego kapitału. W zależności od rynku zaangażowanie kapitałowe wynosi na ogół od 5 do 25%.

Niezbędnym elementem skutecznej gry na rynku forex jest określenie relacji potencjalnego zysku do ryzyka. Krótko mówiąc, inwestor czy trader, zanim otworzy pozycję musi wiedzieć, jaki jest potencjalny zysk, który może na danej transakcji osiągnąć. Jeżeli hipotetyczny zysk jest niewspółmiernie niski w porównaniu do założonej maksymalnej straty, wówczas na ogół nie otwiera pozycji. Najczęściej spotykaną relacją potencjalnego zysku do ryzyka jest 3 do 1. A zatem profesjonalny inwestor czy trader otworzy pozycję na rynku walutowym dopiero w momencie, w którym potencjalny zysk będzie przynajmniej trzykrotnie większy od założonego stop lossa.

Czy to wszystko?

Bardzo ważnym elementem z punktu widzenia zawodowego tradingu i inwestowania jest prowadzenie dziennika zagrań, czyli tzw. „pamiętnika tradera” albo „pamiętnika inwestora giełdowego”. Zamieszczane są w nim opisy wszystkich transakcji, jakie zostały zawarte. Dziennik staje się niezwykle istotny w momencie, w którym inwestor lub trader chce sprawdzić, zmodyfikować bądź rozwinąć swój system, a czasami nawet całą strategię gry. To dzięki analizie dziennika zagrań powstają tzw. stałe schematy, czyli układy, których skuteczność i zyskowność jest największa. A dodatkowo, jeżeli inwestor dobrze prowadzi dziennik zagrań, to jest w stanie kontrolować swoje zachowanie i tworzyć własny system gry.

Na tym jednak nie koniec składowych końcowego sukcesu na rynkach finansowych. Ponad połowę sukcesu stanowi psychologia inwestowania, a w zasadzie psychologia inwestora bądź tradera. Więcej na ten temat napiszę już w następnym artykule.

Dodaj komentarz