Analiza techniczna i prognozy dla kontraktó∑ terminowych na WIG20; Notowania dzienne; Kwiecień 2012 – maj 2013; Źródło: stooq.pl

Analiza techniczna i prognozy dla kontraktó∑ terminowych na WIG20; Notowania dzienne; Kwiecień 2012 – maj 2013; Źródło: stooq.pl

Analiza techniczna i prognozy dla kontraktó∑ terminowych na WIG20; Notowania dzienne; Kwiecień 2012 – maj 2013; Źródło: stooq.pl