Nota prawna

Autor niniejszego bloga inwestycyjnego nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zamieszczonych na tymże blogu inwestycyjnym. Treści publikowanych tutaj wszelkich analiz inwestycyjnych i analiz finansowych są tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora niniejszego bloga inwestycyjnego i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Żadna z informacji zamieszczonych na blogu inwestycyjnym Krzysztofa Chodorowskiego nie może być traktowana jako wytyczna, dyspozycja, obietnica czy zobowiązanie, że inwestor osiągnie zysk lub zmniejszy swoje straty wykorzystując zamieszczone na tym blogu inwestycyjnym Krzysztofa Chodorowskiego informacje. Przypominam, że transakcje na instrumentach inwestycyjnych, w szczególności instrumentach wykorzystujących dźwignię finansową są z natury rzeczy spekulacyjne i mogą w efekcie przynieść straty i zyski, przekraczające zaangażowany przez inwestora kapitał.